Język skryptowy wykorzystywany do tworzenia stron internetowych w najnowszej wersji śmiało można uznać za przełomowy. W porównaniu z poprzednikami, PHP 7 znacznie poprawił wydajność przy jednoczesnym zmniejszeniem poziomu zużycia pamięci. Są także inne nieznane wcześniej funkcjonalności, które ułatwiają życie projektantom stron www.

Dlaczego warto wybrać php7

Otwarta licencja zachęca do używania PHP, a jeżeli już się to robi, warto wybrać nową wersję. Zapewnia ona duże przyśpieszenie dla działania stron. Wydajność wzrosła o kilkadziesiąt procent w porównaniu z wersją 5.0, przy zachowaniu kodu. Poza tym ograniczone zostało zużycie zasobów systemowych, co w konsekwencji zmniejszy wymaganą infrastrukturę i przyspieszy różne aplikacje. Taki efekt uzyska się przy wzroście wydajności oraz minimalizacji zaangażowania systemowego potencjału.

Kolejnym argumentem przemawiającym na rzecz wyboru PHP 7 jest fakt, że jeśli chodzi o tryb sprawdzania argumentów, praca może być realizowana zarówno w opcji strict –ścisłym, jak również coercive – domyślnym, w odróżnieniu do pierwszego zezwalającym na rzutowanie. W trybie strict możliwy jest dokładny tryb argumentu, co oznacza, iż wyrzucony będzie niemożliwy do obsłużenia wyjątek. Ten tryb przypisuje się osobno dla każdego pliku, przy czym trzeba pod tagiem otwierającym PHP wpisać w wierszu właściwą formułę.

Zmiany w składni w php7

Wersja wydana w 2015 roku dokonała rewolucyjnej zmiany w składni. Dodanych jest tutaj mnóstwo operacji, które sprawiają, że staje się ona spójniejsza i jednolita. Warto także zwrócić uwagę na zastosowanie dodatkowych operatorów, co ułatwia dokonywanie operacji. Combined Comparison Operator, czyli operator połączonego porównania (Spaceship) daje możliwość trójkowego porównania wartości w sposób skrócony. Null Coalesce Operator, czyli isset sprawdza, czy konkretna wartość faktycznie istnieje i nie jest równa null.

Nowość dotyczy też wewnętrznej obsługi błędów, w tym krytycznych, które od PHP 7 są zgłaszane jako wyjątki silnika. To oznacza, że mogą być one łapane i obsługiwane, jak to ma miejsce w przypadku innych wyjątków. Rewolucyjna zmiana w tej materii usprawniła redukcję błędów. Wersja 7 umożliwia ponadto grupowanie deklaracji use, co sprawia, że łatwe okazuje się importowanie nazwy. Warto jeszcze zwrócić uwagę na zaczerpnięte być może z Javy klasy anonimowe, które znalazły zastosowanie w nowej wersji PHP. To dzięki nim możliwe jest szybkie przekazanie obiektu do funkcji.

W nowym języku z 2015 roku znalazły się deklaracje dla typów skalarnych, które dotyczą łańcuchy znaków (string), liczb całkowitych (int) i zmiennoprzecinkowych (float), a także logicznych typów (boolean). Sprawdzanie dostępne jest w wersji coercive oraz stricte. Jeśli dopasowanie typu nie uda się, rzucony zostanie wyjątek TypeError. Podobnie jest przy deklaracji dla typów zwracanych, która jest kolejną nowością w PHP 7. W tej wersji obsługiwane są zarówno ciągi znaków (string), liczby całkowite (int) i zmiennoprzecinkowe (float), jak i typy logiczne (bool), tablice (array), typ self (tylko dla metod), typ parent (dla metod), typ callable, domknięcia (Closure), klasy oraz interfejsy. Dla zwracanych obowiązują takie same dwa tryby, jak przy deklaracjach dla typów skracalnych.

Kategorie: Nowości

Adrian Waśko

Webdeveloper, pracujący głównie w CMS WordPress. W wolnych chwilach tworzy projekty web of things.